Disclaimer
J. van Mondfrans Transport
Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van onze site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.
Bij het gebruik maken van links naar websites van anderen, buiten deze website, wijst J. van Mondfrans Transport alle aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites af. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daar mogelijk uit voortkomt.


Privacy

Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk plaats vindt.

Beschikbaarheid

De informatie en verwijzingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij doen onze uiterste best onze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen indien dit door onvoorziene omstandigheden, zoals onderhoud van de website of storing bij de web-hoster, niet het geval is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij proberen de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk te houden. J. van Mondfrans Transport aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Copyright

Op alle teksten, afbeeldingen en beelden zoals aangeboden op deze websitesite berust het copyright bij J. van Mondfrans Transport. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van J. van Mondfrans Transport mag worden gekopieerd voor eigen gebruik of gebruik door derden.

Wijzigingen

J. van Mondfrans Transport behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.